GOJEK App

One app for every need

คนขับสิ้นสุดเที่ยวการเดินทางโดยที่ฉันไม่ได้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์ของเรา คือ แอปพลิเคชันที่ส่งมอบการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆ และมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าเชื่อถือ ราคาที่เหมาะสม ตลอดจนความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการทุกคน ในส่วนของพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพของคนขับ เช่น พูดจาไม่สุภาพ แสดงพฤติกรรมไม่ดี มีการชักสีหน้าใส่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถยอมรับได้

 

หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับคุณระหว่างการเดินทาง เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

 

โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับคนขับ > ฉันต้องการรายงานพฤติกรรมคนขับ เราพร้อมดำเนินการตรวจสอบให้ทันที และจะดำเนินการกับคนขับตามกฎระเบียบ