GOJEK App

One app for every need

วิธีเก็บคูปอง ใส่รหัสโปรโมชั่น และการใช้ส่วนลด

กรณีเก็บคูปองส่วนลดของ Gojek

  1. กดเก็บคูปองได้ที่ “หน้าหลัก” หรือ “หน้าบริการ GoFood”
  2. เลือก “ยืนยันรหัสของคุณ”

หมายเหตุ: คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้าน PARTNER ที่มีสัญลักษณ์รูปดาวสีแดง หรือ แถบสีแดง เท่านั้น

กรณีใส่รหัสโปรโมชั่นของ Gojek

  1. ไปที่ “บัญชีของฉัน”
  2. ไปที่ “ใส่รหัสโปรโมโมชั่น”
  3. ใส่รหัสโปรโมชั่นที่คุณได้รับ และกด “ยืนยันรหัสของคุณ”
กรณีการใช้ส่วนลดของ Gojek

เมื่อคุณได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะเห็นแถบสีแดงที่จะบอกจำนวนคูปองที่คุณมีอยู่ ที่ หน้าบริการ GoFood และเมื่อกดที่ปุ่ม ดูทั้งหมด คุณสามารถเลือกใช้คูปองที่คุณต้องการได้ หรือเปลี่ยนคูปองที่ใช้งานอยู่ที่หน้าของร้านค้า หรือที่หน้าออเดอร์ของคุณก่อนกดสั่งอาหาร

เงื่อนไขและข้อกำหนด
  • ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • รายละเอียดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่กำหนดในคูปอง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า