GOJEK App

One app for every need

เกี่ยวกับราคาค่าส่งอาหาร

ร้านพาร์ทเนอร์ ค่าส่งคิดตามระยะทางจริง โดยมีโปรโมชั่นค่าส่งเริ่มต้นที่ 10 บาท (สำหรับระยะทาง 3 กิโลเมตรแรก) สำหรับร้านพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการมากมายให้ลูกค้าได้เลือกสั่ง และร้านพาร์ทเนอร์อื่นๆ ที่ไม่ร่วมรายการ โปรโมชั่นค่าส่งเริ่มต้นที่ 12 บาท (สำหรับระยะทาง 3 กิโลเมตรแรก) ให้สังเกตร้านที่มีสัญลักษณ์แถบสีแดง พร้อมระบุว่า PARTNER หรือร้านที่มีรูปดาว

ร้านที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์ ค่าส่งคิดตามระยะทางจริง โดยค่าส่งเริ่มต้นที่ 55 บาท สำหรับร้านทั่วไปที่ไม่มีสัญลักษณ์ระบุว่าเป็น PARTNER

หมายเหตุ: ในกรณีที่คนขับจำเป็นต้องจอดรถภายในอาคารหรือพื้นที่จอดรถเพื่อรับหรือส่งอาหารและต้องเสียค่าจอดรถ จะมีค่าที่จอดรถเพิ่มในค่าส่งตั้งแต่ 5-30 บาท