GOJEK App

One app for every need

ราคาค่าบริการในใบเสร็จต่างจากในหน้าแอปพลิเคชัน

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก ในบางครั้งร้านอาหารอาจจะมีการอัพเดตราคาของเมนูอาหารโดยที่เราไม่ทราบ 

ในกรณีทั่วไป หากราคาที่ร้านสูงกว่าราคาที่แสดงในแอปพลิเคชัน คนขับจะติดต่อคุณผ่านทางแชทหรือการโทรหา เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ หากคนขับไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 5 นาที คนขับจะดำเนินการสั่งอาหารทันที 

หากคุณคิดว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่เป็นธรรม คุณสามารถแจ้งรายละเอียดให้เราทราบผ่าน เมนูช่วยเหลือ > ปัญหาเกี่ยวกับค่าโดยสาร > ราคาค่าบริการในใบเสร็จต่างจากในหน้าแอปพลิเคชัน เราจะตรวจสอบและดำเนินการติดต่อกลับให้เร็วที่สุด